Przeprowadzka
Twoje ID:

Twoje hasło:


Księstwo Sarmacji Starosarmacja
Kontakt Władze Prawo Mieszkańcy

Symbole

Herb

"Herbem Wsi Nadzieja jest w tarczy niebieskiej srebrny krąg wikański z zieloną lilią andegaweńską po środku".Herb Nadziei, jak nie trudno się domyślić jest powiązany z historią tego miejsca, a mianowicie z wierzeniami ludzi, zamieszkujących te ziemię o zarania dziejów. Według nich, centrum Nadziei (obecnie Plac Piotra Mikołaja I) stanowi bardzo niezwykły i unikatowy w skali światowej punkt, zwany "punktem ducha". To właśnie w nim leżą ogromne pokłady energii magicznej.

Herb składa się z trzech symboli: kręgu, przeplatanej wstążki (tworzących tak zwany krąg wikiński) oraz z lilii andegaweńskiej. Krąg to symbol doskonałości, symbolizuje jednak również połączenie rzeczy widocznych i ukrytych, prostych i głębokich, pustych i pełnych, a nade wszystko: nieskończoność. Znalazł się on na tarczy herbowej Nadziei, nie tylko by symbolizować połączenie, ale przede wszystkim, by przypominać, że siła magiczna tego miejsca jest wszechpotężna, nie mająca początku ani końca.

Przeplatana wstążka z kolei symbolizuje bezgraniczne połączenie z mocami wszechświata. Świadczy o tym, że związek ten jest doskonały, nieprzerwany i niezaprzeczalny, co jeszcze potęguje symboliczne znaczenie okręgu, w który owa wstęga jest wpisana. Według legendy, przeplatana wstęga Nadziei, która w sposób nieznaczny różni się od wstęgi podawanej przez inne źródła jest symbolem jedności Trzech Magów, którzy prawdopodobnie doprowadzili do odrodzenia Nadziei w 1205 roku. Co ważniejsze, według tegoż podania czerpanie z mocy "punktu ducha" było możliwe tylko dzięki połączeniu mocy Trzech Magów.

I w tym miejscu pojawia się symbol trzeci. Lilia andegaweńska, bo o niej tu mowa, symbolizuje cnotę, pokorę, uczciwość oraz czystość. Na herbie Nadziei znajduje się dokładnie pośrodku przeplatanej wstążki, w miejscu, w którym łączą się łezki symbolizujące Trzech Magów. Została tam ona umieszczona, aby dawać świadectwo tego, że dostęp do "punktu ducha" mają tylko osoby o czystym sercu i prawych zamiarach. Lilia stanowi również rękojmie ochrony magii przed żądnymi władzy i potęgi nikczemnikami.

Nie bez znaczenia są również kolory symboli znajdujących się na herbie. Niebieski, kolor tarczy i trzymaczy oznacza przywiązanie mieszkańców Nadziei do tradycji. Świadczy również o tym, że są oni nastawieni przyjaźnie do otoczenia a ich priorytetem jest spokój. Ponadto kolor niebieski jest symbolem boskości, a Celtowie od najdawniejszych czasów okazują swoje przywiązanie do bóstw.

Biały z kolei to symbol czystości. Zastosowanie tego właśnie koloru w kręgu wikińskim świadczy o tym, że magiczne mocne, które znajdują się w tym miejscu zawsze powinny służyć tylko dobru.

Natomiast zielona barwa lilii andegaweńskiej zaświadczyć o tym, że najważniejszą siłą rządzącą światem jest równowaga, tak przecież ceniona przez mieszkańców Nadziei od samego początku. Ważne jest również, że kolor zielony jest również symbolem życia, harmonii, natury i bliskości z nią. Nie trudno zauważyć, że powiązanie z Celtyckimi wierzeniami jest tu niezaprzeczalne.Flaga.

"Flagą Wsi Nadzieja jest niebieski płat tkaniny z wyszytym po środku kręgiem wikańskim i lilią andegaweńską po środku tegoż".